Bas de Beijer

Alfred Smid

Bas-de-Beijer

Bas de Beijer

Senior Adviseur Corporate Affairs
Bestuurder S4U Associates Coöperatie

expertise

Strategische communicatie, Public & Regulatory Affairs, Stakeholder & Issuesmanagement

H&dB AssociAtes

H&dB AssociAtes richt zich graag op complexe problematiek, daar waar standaardoplossingen geen soelaas bieden. Vanuit een gedegen kennis en ervaring op het terrein van strategische communicatie en public & regulatory affairs adviseren wij concreet en oplossingsgericht.

Onze doelstelling is dat u met de nieuw opgedane kennis, inzichten en plannen zelf met eigen mensen en middelen voort kan.